Hervatten werkzaamheden damwanden

vr, 09/08/2017

Afgelopen vrijdag is Mobilis gestart met het aanbrengen van een damwand. Het trillen van deze damwand heeft meer geluidsoverlast veroorzaakt dan vooraf was berekend. Op verzoek van de gemeente zijn woensdagmiddag 6 september de werkzaamheden aan de damwand stopgezet. Het aanbrengen van de damwand is essentieel voor het kunnen ontgraven van de bouwkuip. In overleg met de gemeente Den Haag is besloten, dat met het nemen van geluid beperkende maatregelen aan het trilblok, het werk aan de damwand stapsgewijs wordt hervat.

Het werk wordt vrijdag 8 september hervat. De werkzaamheden duren tot 13.00 uur. Op basis van de geluidsmetingen van die ochtend wordt besloten of het werk maandag kan worden vervolgd. Mobilis verwacht dat de funderingswerkzaamheden en het trillen van de damwand binnen 4 werken kunnen worden gerealiseerd. Helaas dient u in deze weken nog rekening te houden met een hoog geluidsniveau. Mobilis doet er alles aan om de geluidsoverlast zoveel als mogelijk te beperken.