Monitoring werkzaamheden

ma, 09/11/2017

Vorige week is begonnen met het aanbrengen van een damwand. Dat bracht geluidshinder met zich mee en het werk is daarop stilgelegd.

Inmiddels zijn er diverse geluid beperkende maatregelen genomen voor het aanbrengen van die damwand. In overleg met Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Den Haag zullen op dinsdagochtend 12 september de werkzaamheden worden vervolgd. Het werk en de geluidsmetingen worden gemonitord en geëvalueerd met Bouw- en Woningtoezicht. De werkzaamheden aan de damwand duren nog 10-14 werkdagen.