Trilling paaltest

ma, 09/04/2017

Er zijn gisteren een 2-tal funderingspalen door middel van de StatRapid test gecontroleerd op kwaliteit.

Tijdens zo’n test wordt een valblok losgelaten op de paal. Met meetapparatuur wordt het gedrag van de paal bepaald. Dit gedrag zegt iets over de kwaliteit van de paal en helpt Mobilis om aan te tonen dat we een constructief veilige fietsenstalling maken. Met het vallen van het blok op de paal ontstaat een schok naar de omgeving. Deze schok is een aantal maal voelbaar geweest in de directe omgeving.

Om alles veilig te laten verlopen wordt gedurende de gehele test het trillingen gemonitoord. Het testen van vandaag (4 september) heeft een trilling gegeven die ruim binnen de normen past.

Testopstelling StatRapid op het bouwterrein