Voorbereidende betonwerkzaamheden

vr, 09/29/2017

Voordat de bouwkuip kan worden ontgraven worden nog een aantal voorbereidende betonwerkzaamheden uitgevoerd aan de wand van de bouwkuip en de fundatiepalen. Deze werkzaamheden worden 2 en 3 oktober en 9 en 10 oktober uitgevoerd.

De werkzaamheden worden uitgevoerd met een sloophamer. Het bovenste deel van de buisstroefpaal en de CSM-wand (zie foto’s ) wordt daarbij eraf gehakt. Dit is hoorbaar in de omgeving, maar zal niet leiden tot overlast.