Werkzaamheden tot nu toe

vr, 12/22/2017

Verbindingstunnel New Babylon

De gemeente Den Haag is eigenaar van de verbindingstunnel New Babylon. De tunnel is ooit aangelegd voor een mogelijk te realiseren parkeergarage op het Koningin Julianaplein. De tunnel liep dwars door de bouwkuip. Mobilis heeft onder maaiveld niveau inmiddels de verbinding met Q-park afgesloten (zie foto 3+4)

Foto 3 Voorbereiding tunnel New Babylon

Foto 4 Tunnel New Babylon binnenzijde

Bemaling

Om de bouwkuip droog te kunnen ontgraven wordt de grondwaterstand binnen de bouwkuip tijdelijk verlaagd. De bouwkuip is omsloten door wanden en daarom heeft de bemaling geen invloed op de grondwaterstand buiten de bouwkuip. De grondwaterstand wordt gemeten met peilbuizen. Deze peilbuizen zijn binnen en buiten de kuip geplaatst (zie foto 5). Ze worden gemonitord, waardoor er inzicht is op de hoogte van de grondwaterstand. Ook wordt de hoeveelheid onttrokken grondwater middels watermeters in de afvoerleidingen continue gemeten.

Na afronding van de werkzaamheden wordt de bemaling opgeruimd en worden de gaten waarin de peilbuizen hebben gezeten weer aangevuld.

Foto 5 Peilbuis in de bouwkuip

Foto 8 Wapening in de poer

Ontgraven van de bouwkuip

In oktober is gestart met het ontgraven van fase 1(zie foto 6). Inmiddels is de bouwkuip op diepte. Er is rond de 4500 m3 grond afgevoerd. Dit zijn ca. 75 vrachtwagens grond.

Foto 6 Ontgraven van de bouwkuip

Aanbrengen gordingen en stempelraam

In oktober is een constructie aangebracht die er voor moet zorgen dat de wanden van de bouwkuip niet bezwijken onder de druk van de grond die buiten de bouwkuip aanwezig is.

Deze constructie bestaat uit gordingen en stempelramen (zie foto 7). Een stempelraam is een constructie van horizontale stalen binten die in alle hoeken van het werkvak van fase 1 zijn geplaatst. Voor het overdragen van de krachten zijn op een aantal niveaus van de CSM-wand gordingen aangebracht.

Foto 7 Gordingen (pijl links) en stempelraam (pijl rechts) in de hoek Rijnstraat/Bezuidenhoutseweg

Wapening

Wapening is een versterking die in beton wordt aangebracht. Zodoende wordt gesproken over gewapend beton. Wapening wordt in diverse constructies in de fietsensstalling toegepast met stalen staven of netten.

De wapening wordt ter plaatse door betonstaalvlechters aangebracht. Momenteel zijn we druk met de wapening van de poeren op de fundatiepalen (zie foto 8).