Bewuste Bouwers

Mobilis TBI is een Bewuste Bouwer en voert haar werk uit conform de gedragscode van Stichting Bewuste Bouwers. In de gedragscode staat beschreven waaraan de bouwplaatsen en medewerkers dienen te voldoen. De stichting Bewuste Bouwers toetst (onverwachts) of de bouwplaatsen aan de volgende vijf pijlers voldoen:

Omgeving - Bewuste Bouwers beperken hinder en hinderbeleving voor de omgeving. Medewerkers op het project zijn zich bewust van hun impact op mensen in de omgeving. Zij communiceren proactief voorafgaand en tijdens de bouw en gaan professioneel om met vragen, klachten en tips vanuit de omgeving.

Veilig -  Bewuste Bouwers werken veilig voor omwonenden, voorbijgangers en bezoekers. Bouwactiviteiten vormen geen onaanvaardbaar risico voor de veiligheid van omwonenden, voorbijgangers en bezoekers. De omgeving van het project, toegangswegen en informatiepunten zijn veilig voor omgeving, weggebruikers en bezoekers.

Milieu - Bewuste Bouwers werken milieubewust. Er is beleid voor afvalmanagement en energiebesparing. Het project is zich bewust van de impact op het milieu en neemt maatregelen om de impact te verkleinen. Het bouwbedrijf faciliteert het project om op een duurzame wijze te bouwen.

Verzorgd - Bewuste Bouwers werken netjes. Het project maakt gezien vanuit de omgeving een verzorgde indruk. Op en rondom het project is het opgeruimd. Materiaal en materieel zijn opgeruimd, schoon en onderhouden.

Vakmensen -  Bewuste Bouwers hebben aandacht voor de ontwikkeling, gezondheid, welzijn en veiligheid van hun vakmensen. Medewerkers dragen bij aan het imago van de bouw. De medewerkers zijn het visitekaartje van het project en de bouwsector. 

Voor meer informatie over Bewuste Bouwers, kijk op www.bewustebouwers.nl. Wilt u een verbeterpunt of idee aandragen voor onze bouwplaats? Dat kan via de interactieve kaart op de website www.verbeterdebouw.nl.