Werkzaamheden en planning

Wij bouwen met aandacht voor de omgeving waarin wij werken. Ons principe is zo min mogelijk hinder veroorzaken en de veiligheid van fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer waarborgen. Dit realiseren wij met een slimme werkfasering en planning, en met een pakket van hinder beperkende maatregelen.

Voordat een fasering start informeren wij de direct omwonenden en aangelegen bedrijven over de werkzaamheden en de maatregelen die wij treffen om eventuele hinder te beperken.

Maken wanden en dak – tijdelijke afsluiting langs Stichthage

Nadat de vloer gereed is bij fase 2 worden de wanden en het dak gerealiseerd. Om dit op een veilige manier uit te voeren, worden delen van het looppad langs Stichthage afgesloten. Voor calamiteiten blijft de route overigens beschikbaar. In onderstaand figuur staan per fase de gevolgen omschreven.

    

Fase 2: maken wanden en dek

Het betonwerk in fase 1 is gereed en we zijn nu met fase 2 bezig. Dit doen we gefaseerd en grotendeels zijn de vloeren al gereed en gaan we beginnen met de wanden en het dak.